De kosten voor opvang bij Kinderopvang De Liedewijde zijn uit 3 delen opgebouwd:

  1. Je betaalt een deel voor de opvang van je kind aan mij als gastouder.
  2. Je betaalt een deel aan het gastouderbureau.
  3. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende kosten voortkomend uit persoonlijke verzorging en individuele behoefte van je kind.

Hieronder worden de verschillende kosten verder uitgelegd. Daarnaast vind je informatie die je nodig hebt voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.

Kosten Kinderopvang De Liedewijde

Het uurtarief voor Kinderopvang De Liedewijde bedraagt:

2017: €6,90 per uur per kind

2018: €6,90 per uur per kind

Dit is inclusief brood, fruit/groentehapjes, sap en iets lekkers tussendoor; dit zal grotendeels biologisch zijn. Activiteiten als iets lekkers bakken, knutselen en tekenen vallen onder mijn kosten en zijn bij het uurtarief inbegrepen.

Het aantal opvanguren wordt bij de aanname besproken en vastgelegd in het contract met het gastouderbureau. Hierbij geldt een minimale afname van 9 uur per dag. Maandelijks zullen de kosten door het gastouderbureau worden gefactureerd.

Tijdens nationale feestdagen, vakantie of ziekte van de gastouder zullen er geen kosten worden berekend. Echter, bij afwezigheid van het kind (door bijvoorbeeld vakantie of ziekte), terwijl de opvang geopend is, zullen de normale contracturen worden gefactureerd.

Kinderopvang De Liedewijde hanteert de eerste maand na inschrijving als proefmaand, waarin het contract door beide partijen zonder opzegtermijn kan worden opgezegd. Daarna geldt er een opzegtermijn van 1 maand.

Kosten gastouderbureau Solo Bambini

Voor het tarief van Solo Bambini kan worden gekozen uit twee vormen: een uurtarief of een maandtarief. Het maandtarief is:

2017: €49,85 per maand per kind

2018: €49,85 per maand per kind

Heeft je kind per maand minder dan 48 uren opvang nodig, dan ben je voordeliger uit met het uurtarief:

2017: €1,05 per uur per kind

2018: €1,05 per uur per kind

Ook deze kosten worden door het gastouderbureau gefactureerd. Zowel Kinderopvang De Liedewijde als Solo Bambini berekenen geen inschrijfkosten.

Bijkomende kosten

Naast het tarief voor kinderopvang en gastouderbureau, dien je als vraagouder zelf te zorgen voor luiers, billendoekjes, billenzalf en eventuele speciale babyvoeding zoals opvolgmelk en dieet/allergie gerelateerde voeding. Het is het makkelijkst als je een pak luiers bij de opvang achterlaat, dan plak ik er een stikker op met de naam van je kind en geef een seintje als ze bijna op zijn.

Kinderopvangtoeslag

Door mijn registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en de samenwerking met een gastouderbureau, kun je als vraagouder toeslagen aanvragen bij de belastingdienst.

Registratienummer Kinderopvang De Liedewijde: 335821133

Registratienummer Solo Bambini: 144894154

De maximum toeslag is alsvolgt vastgesteld:

2017: €5,75 per uur per kind

2018: €5,91 per uur per kind

De daadwerkelijke hoogte hangt af van je (gezamenlijk) inkomen en het aantal opvanguren in combinatie met het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Ga voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag naar de website van de Belastingdienst.

Wil je de resulterende kosten voor 2018 berekenen? Klik dan hier voor de Excel sheet.